کارشناسان آموزش بالینی

 

   

خانم  محبوبه مطیعی  کارشناس آموزش بالینی
خانم صدیقه میر کارشناس آموزش بخش زنان و زایمان
خانم حکمتی کارشناس آموزش بخش اطفال
خانم ام البنین شهرکی کارشناس آموزش بخش داخلی
خانم ملیحه مسعودی کارشناس آموزش بخش جراح

 

 

 

 

 

 

                  

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۰۸۵