دانشجویان گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۱۳۷۵

 

دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی درحال تحصیل

 

  •  

نام و نام خانوادگی

  1.  

مریم حاتمی نژاد

  1.  

اسماعیل سارانی

  1.  

حسین یوسف نیا

  1.  

الهام مهدوی نیک

  1.  

مجتبی سرگزی

  1.  

سعید رحیم

  1.  

فرید علیزاده آهنگران

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶