مدیر گروه

تعداد بازدید:۸۰۹

 خانم دکتر فروغ فرقانی - متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی - دانشیار-فلوشیپ نازایی - مدیر گروه                         

 

ایمیل:   Forough_iran2005@yahoo.com 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸