اهداف و رسالت گروه

تعداد بازدید:۶۷۸

رسالت گروه زنان:

گروه آموزشی زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی زابل یکی از گروه های آموزش بالینی دانشکده پزشکی می باشد که در راستای تقویت سیاست های دانشگاه و معاونت آموزشی دانشگاه ودرزمینه های آموزشی ، درمانی و پژوهشی فعالیت می نماید.

یکی از اصلی ترین وظایف این گروه تربیت نیروی متخصص آینده یعنی دستیاران زنان وزایمان با تکیه بر آموزش هرچه قوی تر علمی، کاربردی واخلاقی می باشد. بعلاوه گروه با بهره گیری از توان علمی متخصصین زنان وزایمان و با تکیه بر تکنولوژی های نوین علمی و آموزشی، به آموزش تئوری وعملی دانشجویان پزشکی عمومی می پردازد. در این راستا دانشکده با فراهم آوردن فضای فیزیکی به همراه امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت آموزش و تحقیق، شرایط لازم جهت پیشبرد اهداف آموزشی و درمانی و خدمات رسانی به مردم سیستان را فراهم کرده است.

گروه بر آن است تا دریک جو صمیمی ، ابزار های نوین درحیطه آموزش را به کار گرفته و با در نظر گرفتن نیاز های در حال تحول جامعه با هدف رفع مشکلات بهداشتی ودرمانی منطقه به فعالیت بپردازد .

همچنین درراستای آموزش پزشکان عمومی مبادرت به آموزش بهداشت مادران ، آموزش روش های افزایش و تنظیم خانواده ، نظارت بر تغذیه مادر باردار می نماید و همچنین درزمینه درمان بیماری های زنان وغربالگری سرطان ژنیکولوژی در پیشبرد سلامت زنان جامعه فعالیت مینماید.
 اهداف کلی گروه زنان:

  • آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی زنان
  • ارتقاء سلامت مادران و نوزادان
  • بهبود سلامت خانواده
  • جلوگیری از مرگ و میر های ناشی از زایمان و بارداری
  • مدیریت بارداری های پرخطر
  • زایمان ایمن

_امید است با اتکال به خداوند بزرگ این گروه بتواند گام های موثرتری جهت بهبود سلامت جامعه بردارد.

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۵