ترم بندی کارشناسی ارشد انگل شناسی

جدول الف) دروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی

 

جدول ب) دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۴۵