اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۴۱۷۴

 

 

آقای دکتر منصور دبیرزاده 
سمت : مدیر گروه
مدرک : دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :mdabirzadeh20002000@yahoo.com
رزومه        

 

جناب آقای دکتر حکیم عزیزی
سمت : عضو هیات علمی
مدرک : دکتری تخصصی انگل شناسی
رتبه : استادیار
پست الکترونیک : hakimazizi190@yahoo.com
                                                 رزومه                                            

 

دکتر بهمن فولادی
سمت : عضو هیات علمی 
مدرک : دکتری تخصصی قارچ شناسی 
رتبه : استادیار
پست الکترونیک : fouladibahman@yahoo.com
           دانلود 

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶