گروه بیوشیمی

تعداد بازدید:۱۹۱۳
جناب آقای دکتر فردین علی ملایری 
سمت: مدیر گروه
مدرک: دکتری تخصصی بیوشیمی 
رتبه: استادیار
تلفن: 32232191
 

 

جناب آقای علیرضا رضایی فر
سمت: عضو هیئت علمی
مدرک: کارشناس ارشد
رتبه: مربی
تلفن: 32232191
 
 

 

 

 

جناب آقای رضا دیده دار
سمت: عضو هیئت علمی 
مدرک:کارشناس ارشد بیوشیمی
رتبه: مربی
تلفن:32232191
 
 

 

سرکار خانم دکتر لاله شهرکی
سمت: عضو هیئت علمی
مدرک:دکتری بیوشیمی
رتبه: استادیار
تلفن: 32232191
 
 

 

 
جناب آقای جعفر پودینه
سمت: عضو هیئت علمی 
مدرک: 
رتبه: مربی 
تلفن: 32232191
 
 

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۶