شورای آموزشی

تعداد بازدید:۱۸۱۵
 
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی سال تحصیلی 97-96:

دکتر امید بامری

رئیس دانشکده

 

دکتر خدیجه سراوانی

معاون آموزشی

 

دکتر راضیه بهزادمهر

معاون آموزشی بالینی

 

دکتر بهمن فولادی

معاون پژوهشی

 

دکتر ایرج شهرامیان

مدیرگروه اطفال

 

دکتر علیرضا ملک زادگان

مدیرگروه جراحی

 

دکتر حلیمه عالی

مدیرگروه داخلی

 

دکتر فروغ فرقانی

مدیر گروه زنان

 

دکتر فردین علی ملایری

مدیرگروه بیوشیمی

 

دکتر سیما سراوانی

عضو هئیت علمی

 

دکتر زهرا راشکی قلعه نو

مدیر گروه میکروب شناسی

 

دکتر منصور دبیرزاده

مدیر گروه انگل شناسی

 

دکتر حمیدرضا غفاری

مدیر گروه علوم پایه

 

دکتر سلیمان سراوانی

مدیر گروه پزشکی اجتماعی

 

دکتر هادی میرزایی

ریاست دانشگاه

 

         


 

 

 
 

 

 
آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸