کارشناسان آموزش بالینی

تعداد بازدید:۴۲۸۹

 

   

خانم  محبوبه مطیعی  کارشناس آموزش بالینی
خانم مهدیه حکمتی کارشناس آموزش بخش اطفال
خانم الهه دهمرده  کارشناس آموزش طب اورژانس
خانم ام البنین شهرکی کارشناس آموزش بخش داخلی
خانم محبوبه مطیعی کارشناس آموزش بخش جراح

 

 

 

 

 

 

                  

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱