رزومه اعضای هیئت علمی علوم پایه

تعداد بازدید:۱۷۸۹۴

 

گروه میکروب شناسی:


 


دکتر زهرا راشکی قلعه نو

دکتری تخصصی میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی

رزومه

 

         


دکتر حمید واعظ

دکتری میکروب شناسی

رزومه

 

         


آقای محمد امیر حسن زاده

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

   

 

 

 

   

 

گروه انگل شناسی:


 
 

         


دکتر حکیم عزیزی

دکتری تخصصی انگل شناسی 

رزومه

 

         


دکتر منصور دبیرزاده

دکتری تخصصی انگل شناسی

 

         


دکتر بهمن فولادی

دکتری تخصصی قارچ شناسی

رزومه

 

 

 

 

   

گروه فیزولوژی:


 


دکتر مریم بلارن

دکتری تخصصی فیزیولوژی 

رزومه

 

         


دکتر فاطمه خجسته

دکتری تخصصی فیزیولوژی

رزومه

 

         


دکتر بابک برمکی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

             


دکتر ثاریه شهرکی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

رزومه

 

 

 

 

   


گروه بیوشیمی:


 

 


آقای علیرضا رضایی فر

کارشناسی ارشد بیوشیمی

رزومه

 

         


دکتر فردین ملایری

دکتری تخصصی بیوشیمی

رزومه

 

         


دکتر لاله شهرکی مجاهد

دکتری تخصصی بیوشیمی

رزومه

 

         


دکتر رضا دیده دار

دکترای تخصصی بیوشیمی

رزومه

 

         

 

 

 

 


دکتر جعفر پودینه

دکتری تخصصی بیوشیمی

رزومه

 

 

 

   

 

گروه علوم پایه:


 


دکتر هادی میرزایی

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

رزومه

 

         


دکترحمیدرضا غفاری

دکتری تخصصی آناتومی

رزومه

 

         


دکترمجید ولی زاده

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

رزومه

 

         


دکترنرجس دهمرده

دکتری تخصصی آناتومی

رزومه

 

       

 

         


دکتر سیما سراونی

دکتری تخصصی فارماکولوژی

رزومه

دکتر معصومه محمد زاده

PHD بیولوژی تولیدمثل

رزومه

 

   

 

گروه ایمولوژی:


 


دکتر عباس پیشدادیان

دکتری تخصصی ایمونولوژی

 

         


دکتر جواد پورصمیمی

دکتری  ایمونولوژی

رزومه

 

 

         


آقای محمدرضا جوان

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

رزومه

 

 

 

 

   

 

گروه معارف:


 
 

         


جناب آقای عیسی باقری

حوزوی

رزومه

 

-----------------------------

جناب آقا محمد نظری

رزومه

   

 

 

 

   

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۳