رزومه اعضای هیئت علمی علوم پایه

تعداد بازدید:۱۲۵۷۲

 

گروه میکروب شناسی:


 


دکتر زهرا راشکی قلعه نو

دکتری تخصصی میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی

 

         


دکتر حمید واعظ

دکتری میکروب شناسی

 

         


آقای محمد امیر حسن زاده

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

   

 

 

 

   

 

گروه انگل شناسی:


 
 

         


دکتر حکیم عزیزی

دکتری تخصصی انگل شناسی 

 

         


دکتر منصور دبیرزاده

دکتری تخصصی انگل شناسی

 

         


دکتر بهمن فولادی

دکتری تخصصی قارچ شناسی

 

 

 

 

   

گروه فیزولوژی:


 


دکتر مریم بلارن

دکتری تخصصی فیزیولوژی 

 

         


دکتر فاطمه خجسته

دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

         


دکتر بابک برمکی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

             


دکتر ثاریه شهرکی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

 

 

 

   


گروه بیوشیمی:


 

 


آقای علیرضا رضایی فر

کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

         


دکتر فردین ملایری

دکتری تخصصی بیوشیمی

 

         


دکتر لاله شهرکی مجاهد

دکتری تخصصی بیوشیمی

 

         


دکتر رضا دیده دار

دکترای تخصصی بیوشیمی

 

         

 

 

 

 


دکتر جعفر پودینه

دکتری تخصصی بیوشیمی

 

 

 

   

 

گروه علوم پایه:


 


دکتر هادی میرزایی

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

 

         


دکترحمیدرضا غفاری

دکتری تخصصی آناتومی

 

         


دکترمجید ولی زاده

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 

         


دکترنرجس دهمرده

دکتری تخصصی آناتومی

 

         


دکتر داریوش دیده دار

دکتری تخصصی فیزیوتراپی

 

         


دکتر سیما سراونی

دکتری تخصصی فارماکولوژی

دکتر معصومه محمد زاده

PHD بیولوژی تولیدمثل

رزومه

 

   

 

گروه ایمولوژی:


 


دکتر عباس پیشدادیان

دکتری تخصصی ایمونولوژی

 

         


دکتر جواد پورصمیمی

دکتری  ایمونولوژی

 

 

         


آقای محمدرضا جوان

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

 

 

 

 

   

 

گروه معارف:


 
 

         


جناب آقای عیسی باقری

حوزوی

     

 

 

 

   

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰