کمیته نظارت بر آزمون

تعداد بازدید:۱۶۴۵

دکتر خدیجه سراوانی

رئیس کمیته

 

دکتر بهمن فولادی

دبیر کمیته

 

دکتر پویا استاد رحیمی 

عضو کمیته

 

دکتر امید بامری 

عضو کمیته

 

دکتر زهرا شهرکی 

عضو کمیته

 

دکتر نرجس دهمرده 

عضو کمیته

 

 

دکتر حکیم عزیزی 

عضو کمیته

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه نامه نظارت بر آزمون ها:

کمیته نظارت بر آزمون ها در دانشکده پزشکی با هدف برگزاری کیفی آزمون ها و نیز ارتقا روایی ، پایایی و عینیت آزمون های دوره علوم پایه ،کارآموزی و کارورزی در راستای تربیت و ارائه دانش آموختگان توانمند ، مسئولیت پذیرو پاسخگوبه جامعه جهت ارائه خدمات سلامت به مردم با وظایفی به شرح ذیل تشکیل گردیده است :

1-نظارت بر آزمون های پایان ترم ، ارزیابی های برنامه های آموزشی بخش های بالینی در پایان هر یک از مقاطع کار آموزی و کارورزی و همچنین نظارت بر آزمون ارزیابی صلاحیت های بالینی

2-برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی ضروری در پایان دوره کارورزی و اعلام نتایج به صورت قبول یا رد

3-تلاش در ارتقای کیفی آزمون های علوم پایه کار آموزی و کارورزی

4بازخورد نتایج آزمون به گروه های آموزشی دانشگاه

5-پیگیری و ارجاع شکایات آزمون ها به گروهها

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰