کمیته پایش و اصلاح فرایندها

تعداد بازدید:۱۴۳۹

دکتر خدیجه سراوانی

 

دکتر پویا استاد رحیمی 

 

دکتر بهمن فولادی

 

دکتر زهرا راشکی 

 

دکتر حمید واعظ

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امید بامری 

 

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

     

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰