رزومه اعضای هیئت علمی بالینی

تعداد بازدید:۲۴۲۹۲

 

اطفال :


 

         


دکتر پویا استاد رحیمی

   متخصص اطفال

رزومه

 


     دکتر محمدحسن محمدی

    متخصص اطفال و فوق تخصص                           اعصاب و روان

 


         دکتر ایرج شهرامیان

متخصص اطفال و فوق تخصص

     کبد و گوارش اطفال

 

         


     دکتر مجید اکبری زاده

متخصص اطفال و فوق تخصص

بیماری های عفونی و تب دار اطفال

 

       


      دکتر مهران حصارکی

متخصص اطفال و فوق تخصص

                     نوزادان

رزومه

 

جراحی:


             


دکتر نوشی پرمهریابنده

متخصص جراحی عمومی         

 

          

   


      دکتر امین افشاری مقدم

متخصص اورولوژی و فوق تخصص

              اوروانکولوژی

 

         

               


       دکتر علیرضا ملک زادگان

    متخصص جراحی عمومی و

         فوق تخصص توراکس

 

             

              


         دکتر رضا روحانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

        


دکتر رضا نوری

رزومه  

 

دکتر مجید عابدی متخصص ارتوپدی

رزومه

دکتر مونس جمالی رشته پریودانتیکس

رزومه

     

 

داخلی:          دکتر حلیمه عالی

         متخصص داخلی

رزومه

 


        دکتر خدیجه سراوانی

بورد تخصصی پزشکی قانونی و                   مسمومیت

 


       دکتر حسین پورمعصومی

     متخصص بیماری های                             عفونی

رزومه

 


            دکتر دادخدا صوفی

               متخصص داخلی

رزومه

 

 


 

 

          


          دکتر فرحناز میر

         متخصص داخلی

رزومه


          دکتر لیلی رضایی کهخایی

    متخصص بیماری های عفونی

       دکتر غلامرضا حقیقی

متخصص طب سنتی

        رزومه

   

 

زنان و زایمان:


 

            


          دکتر خدیجه رضایی

    متخصص زنان و زایمان و

    فوق تخصص  پریناتولوژی

رزومه

 

          


          

 

               


              دکتر زهرا شهرکی

       متخصص زنان و زایمان و

          فوق تخصص  نازایی

رزومه

 


                  دکتر مانیا کاوه

            متخصص زنان و زایمان

رزومه

 

              


         دکتر بتول شهرکی مجاهد

           متخصص زنان و زایمان

رزومه

 

                 

          دکتر مریم نخعی مقدم

    متخصص زنان و زایمان 

    رزومه

          

          دکتر زهرا دهباشی

    متخصص زنان و زایمان 

      رزومه

 

   

 

رادیولوژی:


 

                 

               


      دکتر راضیه بهزادمهر

      متخصص رادیولوژی

رزومه

 

             


 دکتر سیدعلی میرعباسی

متخصص رادیولوژی

رزومه

 

 

     

       

 

مغز و اعصاب:


 

       

دکتر خسرو جامع بزرگی

   متخصص مغز و اعصاب

رزومه / CV

 

          

     دکتر فاطمه السادات نوری

         متخصص روانپزشکی

 

            

   

پزشکی اجتماعی:


 

       


 دکتر سلیمان سراوانی

   آموزش بهداشت

رزومه

 

             


          دکتر مهدی افشاری

                  اپیدمیولوژی

 

            


     

 

   

                                                           

     پاتولوژی:     


                                     

        


دکترسید اسماعیل عظیمی خطیبانی

         متخصص پاتولوژی

 

              


            دکتر مهرانگیز غفاری

               متخصص پاتولوژی

 

     

   

                                         

طب و اورژانس:


 


دکتر امید بامری

   متخصص طب و ورژانس

 


     دکتر علیرضا جلالی

    متخصص طب و اورژانس

 

            

 

         

       

 

قلب:دکتر زهره محمودی

   متخصص قلب و عروق

رزومه

 

              


     دکتر مهدی فرجی

    متخصص قلب و عروق

 


         دکتر سعیده راشکی قلعه نو

متخصص قلب و عروق

رزومه

 


     دکتر محبوبه شیخ

متخصص قلب وعروق

رزومه

 

       

 

پوست:


 


دکتر مهرنوش بدخش

   متخصص پوست

 

              

            

         

       

 

گوش و حلق و بینی:دکتر فیروزه هاشمی

   متخصص گوش,حلق و بینی

رزومه

 

              

            

 

         

 

       

 

بیهوشی:


 

دکتر کامبیز سادگی

 

رزومه


 

 

دکتر مهرنگار صفرزایی

رزومه            

            

         

 

       

 

 

روانشناسی بالینی:دکتر الهه حقیقت منش

  دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

رزومه

 

              

            

 

         

       

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱