کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۶۶۴۳
نام و نام خانوادگی سمت  

محمدرضا منصوری

 

کارشناس آموزش(دوره استاجری)

تلفن :32230764

خانم شهناز  نوشیروانی

 

کارشناس آموزش(دوره فیزیوپات _ رزیدنتی _ کارشناسی ارشد)

تلفن :32230764

 

 

خانم زهرا حیدری 

 

کارشناس آموزش(دوره اینترنی)

تلفن :32230764

 
خانم میرانی 

کارشناس آموزش(دوره علوم پایه)

تلفن :32230764

 

احسان پیری 

 

کارشناس آموزش(حق التدریس اساتید)

تلفن :32230764

 

 

 

خانم ملیحه مخناری

 

 

کارشناس آموزش(دوره استاجری)

تلفن :32230764

 

 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱