medical school

تعداد بازدید:۶۱۰۲

 

 

                                                                         دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

                                                                                    در زمینه به مساحت 1318 متر مربع بنا شده است.

                                                                        مهر ماه 1385 تاسیس و با پذیرش 25 دانشجو در رشته پزشکی رسما

                                                                             شروع به کار نمود همچنین در سال 1389 اولین دوره تحصیلات تکمیلی

                                                                               دایر در دانشکده پزشکی شامل کارشناسی ارشد انگل شناسی دایر گردید.

 

 

                                                                             رؤسای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل از بدو تاسیس تا کنون

                                                                               1- دکتر احمد وصال                                     از تاریخ 1385    تا تاریخ 1389

                                                                               2- دکتر وحید سپهر                                      از تاریخ 1389    تا تاریخ 1390

                                                                               3- دکتر حسین پور معصومی                        از تاریخ 1390    تا تاریخ 1392

                                                                               4- دکتر کامبیز سادگی                                  از تاریخ 1392    تا تاریخ 1395   

                                                                                5-دکتر خدیجه رضایی کیخایی                        از تاریخ 1395  تا تاریخ 1396

                                                                               6-دکتر امید بامری                                         از تاریخ 1397 تا کنون                     

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸