بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۵ کد : ۲۶۵۴ علوم پایه
تعداد بازدید:۱۰۲۹
در تاریخ ۹۸/۹/۲۸۰ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده برگزار گردید وبه بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./
بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

در تاریخ      98/9/280    جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده برگزار گردید وبه بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./


( ۴ )

نظر شما :