کارگاه ها

تعداد بازدید:۱۹۷۹

وبینار 

آشنایی با محتوا و آزمون

حیطه آموزش پزشکی

پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

18 تیرماه 1402

ساعت 12 - 9

لینک کارگاه : https://vc.smums.ac.ir/online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری ژورنال کلاب

"تحت عنوان کاربرد پلاستینیشن در آموزش پزشکی"

مورخ 10 خرداد 1402 ساعت 9 صبح 

مدرس : دکتر  حمیدرضا غفاری

 

 تـوسعه آمـوزش و فـناوریـهای نـویـن ارتـقای یـادگـیری

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۴۰۲